Gminy obszaru LGD

Gmina          Gmina           Gmina         Gmina            Gmina         Gmina
Borkowice   Chlewiska     Mirów        Szydłowiec   Orońsko     Jastrząb


 

 


ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” ogłasza Konkurs Fotograficzny dla Dzieci i Młodzieży Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu”(obszar gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko i Szydłowiec) pt.

Przyroda obszaru LGD w obiektywie”.

Prace należy zgłaszać do dnia 24 kwietnia 2014 r. zgodnie z Regulaminem Konkursu znajdującym się poniżej.

Dla najlepszych prac przewidziane są cenne nagrody rzeczowe !!!  Regulamin. pobierz 


Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; tzw. Małe Projekty. czytaj dalej


 Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.czytaj dalej


Konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

            Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. czytaj dalejFestiwal piosenki harcerskiej i patriotycznej im. Janusza Łąckiego

W dniu 9 listopada 2013r. odbył się już po raz ósmy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej im. Janusza Łąckiego. Jest to cykliczna impreza kulturalna, której celem jest szerzenie piosenki harcerskiej, zuchowej i patriotycznej. Tegoroczny Festiwal jak co roku, poświęcony był upamiętnieniu patrona miejscowej szkoły podstawowej Janusza Łąckiego, ostatniego przedwojennego wójta gminy Borkowice, oficera Wojska Polskiego zamordowanego w Katyniu w 1940 roku. czytaj dalej  


 

Konferencja szkoleniowa – Udrażnianie rzek

Zapraszamy Państwa na konferencję, która odbędzie się w dniu 28 do 29 listopada 2013 r. w podwarszawskim Grębiszewie. Podczas konferencji przekazane zostaną aktualne informacje dotyczące możliwości i współpracy związanej z pozyskanie dotacji na udrażnianie rzek w latach 2014-2020.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in.: wymagania biologiczne i administracyjne budowy współczesnych przepławek; przykłady udrożnień w Polsce, na przykładzie rzek Pomorza; nowe typy przepławek dla ryb, w tym Fish Pass Lego; dotacje na przepławki dla samorządów na lata 2014-2020, w tym Life+ 2014; korytarze ekologiczne; kryteria przyznawania dotacji na udrażnianie rzek; sprawdzone formy współpracy na poziomie administracji oraz sektora pozarządowego w zakresie przyspieszenia budowy przepławek w regionach Polski Główni prelegenci seminariów: prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski; prof. dr hab. inż. Marian Mokwa; dr hab. inż. Piotr Parasiewicz; prof. dr hab. inż. Tomasz Heese; eksperci i konsultanci ds. funduszy unijnych.

Więcej informacji w serwisie www.migracje.net


Relacja z wystawy w Rzucowie „Drewniane jest piękne”.

31 sierpnia 2013 r. na terenie zabytkowego parku dworskiego w Rzucowie odbyło się uroczyste otwarcie plenerowej wystawy fotografii prezentującej walory lokalnej architektury drewnianej, pt. „Drewniane jest piękne”. Ekspozycję można było zwiedzać przez kolejne trzy weekendy września.  czytaj dalej


Informujemy iż biuro LGD "Na Piaskowcu" zmieniło swoją siedzibę.
Zapraszamy do nowego biura: 
ul. Kolejowa 9 b  I piętro (budynek Biblioteki multimedialnej)
w przypadku pytań prosimy dzwonić na następujący nr 48 617 52 10

 

Dni Jastrzębia 2013 połączone z Dożynkami Gminnymi

Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, na którą mieszkańcy poszczególnych wiosek przynieśli dożynkowe wieńce. Dziękowano za tegoroczne plony – gwarancję, że nikomu nie zabraknie chleba. czytaj dalej


Drewniane jest piękne – plenerowa wystawa zdjęć prezentujących drewniane zabytki

31 sierpnia modrzewiowym dworze w Rzucowie otwarto bramy i gościnni gospodarze zaprezentowali wystawę fotografii architektury drewnianej. Ekspozycja powstała dzięki zaangażowaniu autorów: Małgorzaty i Bartłomieja Sęków oraz dofinansowaniu uzyskanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.   czytaj dalej


Szydłowieckie Wieńcowanie

Tradycyjnie na zakończenie lata obchodzone jest święto plonów. Dożynki stanowią uhonorowanie całorocznego trudu rolników oraz podziękowaniem za ciężką pracę. To również możność do integracji mieszkańców oraz propagowanie lokalnych producentów żywności. Za tegoroczne plony mieszkańcy naszej gminy dziękowali podczas uroczystości dożynkowych, które odbyły się 1 września w Szydłowcu. czytaj dalej


Dożynki Województwa Mazowieckiego - Miętne 2013

Tegoroczne Dożynki Województwa Mazowieckiego odbyły się 25 sierpnia 2013 r. w Miętnem koło Garwolina na terenie Zespołu Szkół Rolniczych oraz Powiatowego Ośrodka Sportu. czytaj dalej 

 

Samochody, Wielki Piec i racuchy

XII Święto Żelaza i Stali przeszło do historii.  Dyrektorzy Muzeum Techniki – Jerzy Jasiuk i Piotr Mady odsłonili tablicę informującą, że  chlewiski oddział  warszawskiego Muzeum Techniki jest samodzielną placówką muzealną, a nazwa jej brzmi: Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach
 

 

Młodzi Gniewni po raz kolejny zwycięzcami Ligi Piątek Piłkarskich 

Przez cztery niedziele poczynając od 07 lipca, dziesięć drużyn zmagało się w rozgrywkach Ligi Piątek Piłkarskich 2013 zorganizowanych przez Powiat Szydłowiecki pn.” Impreza sportowo- rekreacyjna Powiatu Szydłowieckiego”. Ostatecznie wygrała drużyna Młodzi Gniewni, która triumfowała 28 lipca podczas uroczystego zakończenia imprezy.

 

 

            Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu” pragnie podziękować Burmistrzowi Szydłowca Panu Andrzejowi Jarzyńskiemu za nieodpłatne udostępnienie lokalu na Biuro Lokalne Grupy Działania „Na Piaskowcu”. Dzięki decyzji Pana Burmistrza jesteśmy bliżej naszych beneficjentów i możemy jeszcze aktywniej włączać się w działania inicjowane na obszarze LGD. Dziękujemy także Pracownikom Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu - Zamek  Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego z miłe przyjęcie i okazaną życzliwość.

 

„ To Już 10 lat Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu ”

            Na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu w dniu 05 lipca 2013 roku odbył się Festyn z okazji 10 – lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na Imprezę oprócz uczestników WTZ i ich rodziców zostały zaproszone władze Miasta i Powiatu oraz zaprzyjaźnione Warsztaty: z Ostałówka, Skarżyska i Wilczowoli a także DPS Wierzbica, CZŁONKOWIE Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu oraz  Sponsorzy. Festyn rozpoczął się przemówieniem Kierownika WTZ Łukasza Rejka, oraz Prezes SPON Stanisławy Czerwiak, która  odczytała List Gratulacyjny od Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

 

 

50 - lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej

Jubileusz 50 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej świętowano 29 czerwca br. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, odprawiona na placu przy remizie, przez ks. dziekana Adama Radzimirskiego oraz ks. Artura Furę, który wygłosił okolicznościowe kazanie. 

 

XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych
Prezentujących zwyczaje i obrzędy
 
W niedzielę 07 lipca 2013 r. w Zaborowiu odbył się kolejny bo już „XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących zwyczaje i obrzędy”. 

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 8 zespołów i 6 kapel ludowych, które zaprezentowały różnego rodzaju zwyczaje i obrzędy dawnej wsi. Łącznie w przeglądzie wzięło udział ponad 125 artystów ludowych z terenu województwa mazowieckiego. Jak co roku występy przybyłych na przegląd zespołów były oceniane przez jury w składzie: Wieczerzyńska Grażyna, Adolf Krzemiński, Joanna Strzelecka, Jolanta Kacprzyk. Komisja konkursowa przy ocenie brała pod uwagę dobór repertuaru, poziom artystyczny oraz charakterystyczne cechy stylu regionalnego.

czytaj dalejZmiany w Małych projektach

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 31 stycznia 2013 r. Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu:

·                 Limit pomocy na beneficjenta małych projektów został zwiększony do 200 000 zł w okresie programowania, chyba, że beneficjent może ubiegać się o pomoc w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wtedy jego limit na małe projekty zostaje zmniejszony do 50 000 zł w okresie programowania.

·                 Zwiększenie kwoty pomocy na jeden mały projekt z 25 000 zł do 50 000 zł. 

Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw 16.01.2013 r. (poz. 63) i jest dostępne na stronie internetowej Dziennika Ustaw www.dziennikustaw.gov.pl oraz na stronie LGD „Na Piaskowcu” w zakładce Nabór wniosków 2013 (odsyłacz do rozporządzenia)W związku z planowanymi naborami z działania Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiostw oraz licznymi pytaniami beneficjentów prezentujemy broszurę dotyczącą tego działania. Bez wątpienia potencjalni beneficjenci odnajdą w niej podpowiedzi i odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Poradnik wnioskodawcy do pobrania 23 marca bieżącego roku zakończył się Weekendowy kurs specjalistyczny z przedsiębiorczości dla społeczności LGD, organizowany przez Lokalną Grupę Działania "Na Piaskowcu".
Kurs odbywał się w dniach 2-3, 16-17 i 23-24 marca i przybliżył uczestnikom zagadnienia dotyczące m.in. rejestracji firmy, form opodatkowania, dokumentów księgowych, dochodu w firmie, prawa pracy i rodzajów umów o pracę. Kursanci uczyli się także obsługi programów Płatnik i Rachmistrz. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób pozyskiwać środki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
    Zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc ukończyło je 20 osób.
    Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty. W zakończeniu szkolenia uczestniczyli Członkowie Zarządu Pan Marian Kosno i Artur Siwiorek, którzy przybliżyli uczestnikom cele LGD.

 

 

 


  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą broszurą informacyjną LGD "Na Piaskowcu" tj. Broszurą Dobrych Praktyk opisującą część dotychczasowo zrealizowanych projektów przez Beneficjentów Stowarzyszenia w ramach Osi IV Leader PROW 2007-2013.

 

     

 


 

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH

"Zabytki i Atrakcje Turystyczne Mej Małej Ojczyzny”.

W dniu 3 października 2012 r. w szydłowieckim Zamku przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu” w osobach: Prezes Zarządu Pan Kazimierz Nędzka, Wiceprezes Zarządu Pan Marian Kosno, Skarbnik Zarządu Pan Piotr Kowalski oraz Członek Zarządu Pan Artur Siwiorek, a także przedstawicielka Biura LGD Pani Izabela Górska dokonali otwarcia wystawy pokonkursowej prac plastycznych pt. "Zabytki i Atrakcje Turystyczne Mej Małej Ojczyzny”. W otwarciu uczestniczyło ok. 50 dzieci oraz przedstawiciele szkół obszaru LGD. Podczas uroczystego otwarcia dokonano wręczenia wspaniałych nagród rzeczowych, ufundowanych ze środków unijnych, oraz ugoszczono przybyłe dzieci słodkim poczęstunkiem. Szczególne uznanie należy się Pani Monice Szcześniak, pracownicy Biura LGD, za trud włożony w organizację wystawy.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom konkursu, dziękujemy wszystkim za przybycie na otwarcie wystawy oraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do jej odwiedzenia. Wystawę będzie można obejrzeć do dnia 17 października 2012 r.

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJNOWYSZYMI WYNIKAMI BADAŃ LGD "NA PIASKOWCU" DOTYCZĄCYMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NASZYM REGIONIE:

 

 


WYSTAWA MAZOVIECKIE NAJ – PROMOCJA TURYSTYKI ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ W RAMACH MAZOVIA EXPO 2012

Pierwszy raz LGD „Na Piaskowcu” będzie uczestniczyć w tak wspaniałym przedsięwzięciu wystawowym jakim jest Wystawa Plenerowa Mazovia Expo 2012 „Mazowieckie Naj - The Best of Polish Mazovia“. Jest to pierwsza wystawa plenerowa prezentująca mazowieckie NAJ z zakresu głównie turystyki, geografii, przyrody i kultury. Wystawa obejmie 38 regionów Mazowsza, których atrakcje będą przedstawiać 42 barwne fotogramy 100x130cm, w wersji językowej polskiej i angielskiej. Celem jest promocja Województwa poprzez dostarczenie wiedzy o współczesnym Mazowszu, jego atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej, historycznej, kulturowej i gospodarczej, a także pobudzanie zainteresowania Mazowszem, promocja atrakcji i symboli turystycznych regionu Mazowieckiego, i zaprezentowanie regionu LGD jako wyjątkowego obszaru o dużych walorach przyrodniczych, kulturalnych i turystycznych. Grupą docelową mieszkańcy Warszawy i aglomeracji, cudzoziemcy mieszkający w Warszawie oraz turyści, a także przedstawiciele zaproszonych na otwarcie środowisk samorządowych i biznesowych. Szacowana oglądalność obejmie ok. ok. 1000 – 1600 osób dziennie, przez pierwsze półrocze ekspozycji: ponad 160000 osób. Patronaty honorowe objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Krajowa Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Samorząd Województwa. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy!!! Szczegóły poniżej:

Czas ekspozycji to 5 czerwiec 2012 – 30 czerwiec 2013

Lokalizacje: 5-15 czerwca 2012 r.– Warszawa, ogrody BUW,  15 czerwca - 31 października 2012r. – Warszawa, Stare Miasto, od listopada 2012 r. miasta i gminy Mazowsza, maj-czerwiec 2013 r. – Warszawa.

Poniżej przedstawiamy tablicę Ziemi Szydłowieckiej:

 UWAGA!!!!

Wszystkim Beneficjentom przypominamy, iż z dniem 26 stycznia 2011 r.
zmianom uległy Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Na Piaskowcu”.
W ramach opracowywania uzasadnienia zgodności projektu
z celami/zadaniami LSR należy posługiwać się następującą tabelą:

Cele

Cel szczegółowy

Zadania

CG1: Wysoka atrakcyjność turystyczna obszaru objętego Strategią umożliwiająca czerpanie dochodu
z turystyki

 

CS1: Działania na rzecz promocji obszaru LGD

Zad. 1.1.1: Program promocji obszaru LGD (w tym informacja turystyczna, materiały promocyjne, imprezy promujące region, udział w targach turystycznych, badania)

 

 

 

 

 

 

CS2: Poprawa jakości szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej

Zad. 1.2.1: Budowa, rozbudowa lub modernizacja: ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, miejsc wypoczynkowych, obiektów małej architektury i innych przedsięwzięć w dziedzinie infrastruktury turystycznej (w tym: kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i wodnej)

 

Zad.1.2 2: Odbudowa, renowacja, remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru lub objętych ewidencją zabytków

 

 

CG2: Poszukiwanie nowych metod zarobkowania na wsi (rozwój alternatywnych form gospodarowania i MSP)

 

 

CS1: Wsparcie rozwoju gospodarczego i powstanie nowych miejsc pracy

Zad. 2.1.1: Rozwój przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy (w tym rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej)

Zad. 2.1.2: Materiały, badania i analizy dotyczące przedsiębiorczości obszaru LGD

CG3: Podniesienie jakości zasobów ludzkich w regionie objętym LSR

 

CS 1: Wzrost liczby mieszkańców korzystających ze szkoleń

Zad. 3.1.1: Szkolenia i warsztaty dla LGD i mieszkańców obszaru LGD w tym podnoszenie umiejętności interpersonalnych, kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców zamieszkujących obszar objęty strategią

 

CS 2: Poprawa oferty spędzania wolnego czasu  skierowana do mieszkańców obszaru LGD

 Zad. 3.2.1: Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji czy dostosowania budynków oraz projekty dotyczące adaptacji lub wyposażenia istniejących miejsc, których to celem jest stworzenie lub odnowienie placówek umożliwiających młodzieży lub osobom dorosłym kreatywne spędzanie wolnego czasu

  

Zapraszamy do zapoznania się z Mapą Lokalnych Grup Działania w Polsce,

opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z
informacjami o Inicjatywie Leader, które można uzyskać otwierając
poniższy plik
:    Mapa LGD Pl. pdf,

                      Podejście Leader.pdf
 
Nasi Partnerzy
                                     

 

                           

  

 

Finansowanie

Analog Clock2

Statystyka

Użytkownicy: 1
Nowości: 205
Adresy stron: 21
gości: 701340

Gościmy